ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Egyházművészeti gyűjtemény   
A Csíki Székely Múzeum egyházművészeti gyűjteményének gerincét a kelet-erdélyi római katolikus templomokból begyűjtött liturgiában már nem használt feszületek, körszobrok, szoborrészletek, táblaképek alkotják. A műalkotások nagyrésze a 15-17. századra datálható. Származásukat tekintve a körszobrok feltehetően a csíksomlyói ferences rendházban müködő faragóműhelyben készültek, a feszületek, ikonok lehetnek akár a vándorkereskedelem forgalmi árúi is. A környékről származó tárgyak stílusában a gótika jegyeit őrzik, bár korban később készültek. Ennek magyarázata a művészettörténeti korok eltolódása. Míg Nyugat Európában, különösen Itáliában már a késő reneszánsz korát élik, Magyarországon és Erdélyben, a faragók még gótikus stílusban alkottak. Ebből a korból néhány reprezentatívabb műalkotás:
  • Mária megkoronázása, 15-16. századi csíkszentdomokosi oltárkép
  • "Búsuló" Krisztus, 15. századi szoboregyüttes része
  • Szent Mihály, 15.századi polikróm faszobor
Mint különlegességek említhetnénk meg a múzeum gyűjteményéhez tartozó ikonokat. A szó jelentése kép, a görög eikónból ered. Festésének körülményes technikáját, formáját, az ábrázolási típusait előírások szabályozták. Álatalában ezek bizánci stílusúak.
  • A három királyok imádása, 17. század
  • Illés proféta, 17. század
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by