ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A néprajzi gyűjtemény   
Előzmények

Néprajzi gyűjteményünk megalapítását az 1930-ban, Csíksomlyón megrendezett népművészeti kiállítás jelentette. A Csíki Székely Múzeum megalapításának gondolata nem véletlenszerűen ötlött fel a kezdeményezőkben. Az első világháború után, a megváltozott történelmi körülmények ráébresztik az erdélyi értelmiséget magyar népi kultúránk megmentésének fontosságára. Erdély- szerte hagyományápoló, értékmegőrző folyamat indul meg. Csíkban ez a folyamat a húszas-harmincas évek tájékán érlelődött meg. E kiállítás gyűjteményét előbb Domokos Pál Péter, majd távozása után, Vámszer Géza gondozta. A háborús időkben sok tárgynak nyoma veszett. A múzeum régi leltárkönyvében 259 néprajzi tárgy volt, amelyek többsége elveszett. A múzeumi kollekció későbbi gyarapítója Kovács Dénes igazgató, majd János Pál igazgatónak volt nagy szerepe a néprajzi anyag fejlesztésében. Munkássága idején nyerte el a gyűjtemény és a szabadtéri részleg mai arculatát, jómaga valamint munkatársai (Kósa Szánthó Vilma, Szőcs János, Kristó Tibor) gyűjtései, felvásárlásai nyomán. Ez volt a gyűjtések "hőskora". A következő évtizedekben az egyre szűkösebb anyagi források miatt a felvásárlások csökkentek, de a gyűjteménygyarapítás nem szűnt meg.


Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by