ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A természettudományi gyűjtemény   
A Csíki Székely Múzeum 4900 leltári tárgyat meghaladó Természettudományi gyűjteményének java része 1971-1988 között került intézményünkbe. Az 1989-es fordulat után a gyűjtemény gyarapítása megállt, részben szakemberhiány, részben a szűkös pénzügyi források miatt. A gyűjtemény legjelentősebb része egyelőre raktáron van, kiállított anyag a medence állat- és madárvilágát szemlélteti.
  • Ásványvíz: A több, mint másfél ezer tárgyat tartalmazó anyag magába foglalja a régi ásványvíz-palackozó üzemek reklámcimkéit, valamint az ásványvíz tárolására szolgáló üvegek, korsók különböző típusat, üvegmosó berendezéseket.
  • Növénygyűjtemény (Herbárium): A gyűjtemény, értékes szárított gyógynövényeket tartalmaz a legkorábbi 1835-ből való. Kiemeljük Haynald L. 1857-1862-ben készített Csík, Hagymás, Kelemen-havasok és Kolozsvár vidékéről származó növénygyűjteményét; a Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium 1935-1937 között összeállított herbáriumát; a Richter Lajos által készített "Flora Hungarica" c. növénygyűjteményt (1880-1887), és nem utolsó sorban a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Intézet herbáriumát.
  • Madarak és emlősök: a környék jellegzetes élővilágát szemléltető kiállítás rendszertani szempont szerint mutatja be a nappali ragadozókat: gatyásölyv, karvaly, szirtisas, az éjszakai ragadozókat: erdei fülesbagoly, kuvik, a mezei állatokat: császármadár, mezei nyúl, fogoly; az erdei állatokat: siketfajd, fenyőszajkó, zöld küllő, barna medve, farkas, róka; és a vízi madarakat: böjti réce, örvös bukó, vidra. Külön említésre méltó a mezei állatok közül a fekete gólya és az erdei állatok közül a hiúz. A megyei Halász és Vadász Társulat által letétbe helyezett kitűnő állapotban megőrzött szarvas- és őzagancsok is igen látványosak.
  • Ásványok és kőzetek: A mintegy 1400 darabot számláló ásvány, kőzet és ősmaradvány zömét 1972-1988 között gyűjtötték helyi geológusok. A gyűjtemény többnyire a Csíki-medence és Erdély legreprezentatívabb ásvány- és kőzetfajtáit tükrözi, de őrzünk Németország, Csehország és a Kína különböző ásványfajtáiból is. Csupán példaként említünk meg néhány ásvány-kategóriát: terméselemek (higany, kén); szulfidok és szulfósók (galenit, cinnabarit, pirit, kalkopirit); halogenidek (kősó, fluorit); oxidok és hidroxidok (kvarc, ametiszt, opál); karbonátok (kalcit, rodokrozit, dolomit); szulfátok (gipsz, barit); szilikátok (muszkovit, szodalit, nefelin).
A gyűjtemény zömét a kőzetfajták alkotják. Mélységi kőzetek közül megemlítjük a gránitot, mely a felszínen csak kisebb foltokban jelentkezik. Csíkszenttamás keleti határában fordul elő, vöröses színű. A szienitet, mely átmeneti kőzet, - a Gyergyói-medencében, a Keleti-Kárpátok belső oldalán fekvő Piricske-hegyen található.
Az andezit a vulkánikus kitörési kőzetek legjelentősebbike. A Hargita hegyvonulatot jellemzi. Európának a leghatalmasabb és legszebb andezites vulkánsora, mely Vatra-Dorneitől egészen Málnásfürdőig tart. Az andezit fajták közül a legfontosabb a Hargita-vonulat középtáji amfibolos andezit, a piroxénes andezit, mely nagyobb tömegekben található, és a bazaltszerű andezit, üveges törésű andezitfajta. A legfontosabb átmeneti elem a bazaltok felé. Borvizes helyeken az andezitet, a vulkáni utóhatásként kiömlő széndioxid és kénhidrogén gázok, valamint maguk a szénsavas vizek is megbontják, amelyből különböző utólagos módosulatok keletkeznek: kaolinos, kvarcitos, timsóköves és kloritos. A Hargita gerincét mindkét oldalon az egykori vulkánikus működés során kidobott, illetve annak lerakodásából keletkezett mindenféle méretű törmelék kíséri. A finomszemcsés kőzetet, rendszerint 2 mm alatti, megszilárdult, különböző összetételű kőzettöredéket tufának nevezzük.
Az átalakult (metamorf) kőzetek közül a különböző típusú palákat, gneiszet és a márványt említhetjük. Ennek legszebb fehér előfordulása Gyergyószárhegy község templomdombja alatt van. Az üledékes kőzetek közül a legfontosabbak a konglomerát, breccsa, agyag, homokkő, gipsz, különböző típusú mészkövek és a tőzeg. A gyűjtemény kisebb részét képezik az ősmaradványok: Pecten, Echinolampas, Ostrea, Belemnites, Amonites, Sigillaria, Lepidodendron, Numulites fajták.
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by