ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Fegyvergyűjtemény   
126 leltárszámon 127 bejegyzett tárgy szerepel. Ezek közül 64 tűz-, 54 vágó- és ütőfegyver, a többi védelmi kategóriájába sorolható.

Jatagán, 18-19. sz.: Pengéje ívelt, egyszerű, mindkét oldalán egy-egy keskeny csatornával. A penge bal oldalán török írásjelek, jobb oldalán tausirozással készült hatágú csillag. A penge hossza 570, szélessége 32 mm. Markolata ezüstözött, ara­nyozott vörösréz és csont díszítésű. Gerince korallbetétekkel ékített. A foglalvány domborúan vert rézlemez, amely a penge tövére is átterjed. A hossza 720 mm, súlya 750 gr.  

Jatagán, 18-19. sz.: Pengéje ívelt, két oldala ezüsttel, török írásjelekkel és motívumokkal tausirozott. A penge hossza 550, szélessége 30 mm. Markolata csont, nagy fülekkel; gerince, valamint a foglalvány domborúan kivert ezüstlemezből ké­szült, amely a penge tövére is átterjed. A hossza 700 mm, súlya 50 gr.  

Lovastiszti szablya, 1834: Pengéje ívelt, egyélű, fokéles, mindkét oldala egy keskeny és egy széles homorulattal ellátott. A jobb pengemeddőn "1834" évszám látható. A penge hossza 900, szélessége 28 mm. Markolata fémszerelékei sárgarézből készültek. A kosár két mellékkengyeles. A fafogantyút bőrrel vonták be. A szablya hossza 1050 mm, súlya 1000 gr. A vaslemezhüvely két hordpántos. Szerelvényei kovácsoltvasból készültek. A hüvely hossza 950 mm, súlya 850 gr.  

Keleti tőr, 18. sz.: Erősen ívelt, egyélű, hosszan fokéles hegybefutó pengéjű. Hossza 220, szélessége 25 mm. Fából készült markolatát vésett sárgaréz lemez, bal­oldalán gazdagon vésett és áttöréssel díszített ezüstlemez borítja. A tőr hossza 360 mm, súlya 200 gr. A hüvely szintén fából készült, melyet vésett sárgaréz és áttört, vésett ezüstlemez díszít. A szerelvények öntött sárgarézből készültek. A hüvely hosz-sza 250 mm, súlya 300 gr.  

Török szablya, 18. sz.: Pengéje ívelt, egyélű, mindkét oldalát két-két vékony sánccal, nincs díszítve. Hossza 830, szélessége 25 mm. Egyenes, vezetőtüskés, vésett ezüst keresztvasát gomb zárja. A markolat gerincén domborítással és véséssel virágo­kat ábrázoló ezüst szalag, hagymafejes fekete szarumarkolatán a csuklózsinór részére rozettával ellátott furat található. A szablya hossza 830 mm, súlya 700 gr. Hiányos fahüvelye fekete bőrrel borított. Az ezüstből készült saru és a hordpánt vésett. A hü­vely hossza 850 mm.  

Vadászpuska, 18. sz.: Csappantyús szerkezeti rendszerrel, átalakított kovás la­kattal. Csöve sima furatú, hengeres, majd szögletessé váló, gyűrűkkel tagolt, ezüst célgömbbel, egy darab sárgaréztöltővessző-tartó hüvellyel szerelt, tovább vékony tausirozással képzett mintákkal, a díszítést alul női figura és egy felismerhetetlen pe­csét zárja. A cső hossza 1090, a csőfarnyúlványé 52, űrmérete 16 mm. Vésett lakat­lemezén egy puskás férfi kutyával, mellette "W PRESBURG" (Pozsony) felirat látható. Sárgarézből öntött sátorlemezét négy kutya által letepert szarvas motívum díszíti. Sárgaréz sátorvasán egy kutyát simogató vadász és egy őzet üldöző kutya látható. Rövid faágyazatát elöl szarulemez zárja. Ágyazata egy töltővessző-tartó hüvellyel, arctámaszos tussal készült. A szintén sárgarézből öntött, vésett talplemeznek gerincre hajló része is gazdagon díszített. A fegyver teljes hossza 1475 mm, súlya 3302 gr.  

Balkáni pisztoly, 18. sz. vége: Kovás szerkezeti rendszerű, díszítés nélküli spanyol lakattal. Sima furatú, hengeres, majd enyhén szögletessé váló csövén kopott mesterjegy és vésett díszítések láthatók. A cső hossza 225, csőfarnyúlványé 45, űrmé­rete 15 mm. A torkolat alatt kezdődő faágyazatát vaspánt szorítja a csőhöz. Sátorle­meze egyszerű vaslemez. Sátorvasa sima kovácsoltvas. Sárgarézből öntött töltővesz-sző-tartó hüvelye egyszerű. Hosszú, oldalnyúlványokkal rendelkezik, kevéssé vésett sima markolatkupakját ovális és vésett markolatgomb zárja. Teljes hossza 415 mm, súlya 800 gr.  

Balkáni pisztoly, 18. sz.: Kovás szerkezeti rendszerű. Csöve sima furatú, hen­geres, majd szögletessé váló, sárgaréz tausirozású célgömb nélküli. Hossza 270, csőfarnyúlványa 45, űrméret 16 mm. Francia zárszerkezete is gazdagon tausirozott. Sátorvasa, sátorlemeze, leszorító bilincse, töltővesszőhüvelye sárgarézből készült. Faragott barna faágyazatának markolatgerincét vésett sárgarézpajzs díszíti. Markolat­kupakján hosszú oldalnyúlványok. A teljes hossza 430 mm, súlya 800 gr.  

Keleti vadászpuska, 19. sz.: Francia kovás szerkezeti rendszerű. Lakatszerkeze­te maratással díszített, a lakatlemezen "LONDON WAPANTED" felirat. A puskacső sima furatú, ezüsttel tausirozott indák, levelek díszítik, a csőfarnyúlványon 1812 év­szám olvasható. A puskacső méretei: csőhossz 1095, csőfarnyúlvány 55, űrméret 15 mm. A diófából készült faágyat és tusát gyöngyházlapocskák, ónlemezek, ébenfacsapok és sárgarézszegek, a tus gerincet domborított cizellált ezüstlemez díszíti. A csőrögzítő bilincsek és töltővessző-tartó hüvely domborítással díszített ezüstből készültek. A fegyver teljes hossza 1444 mm.
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by