ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Bérlajstrom   

LISTA FUNCTIILOR MUZEULUI SECUIESC AL CIUCULUI
Conform art. 33 din Legea 153/2017
la data de 31.03.2019
nr.
crt.
Functia Nivelul
studiilor
Gr./tr.
 Profesio
nala
Gradatia Salariu
baza
Spor
CFP
Indemn.
Titlul
stiintific
de doctor
Indemn. de
 hrana cf.
OUG
114/2018
Salariu
lunar brut
1 Manager S II   6802       6802
2 Contabil sef S II   5907 591   347 6845
3 Muzeograf S IA 5 4601     347 4948
4 Muzeograf S IA 4 4489   1040 347 5876
5 Muzeograf S IA 3 4379     347 4726
6 Muzeograf S I 2 3846     347 4193
7 Muzeograf S II 4 3913     347 4260
8 Muzeograf S II 1 3463     347 3810
9 Restaurator S IA 2 4171     347 4518
10 Educator muzeal S IA 2 4171     347 4518
11 Conservator S IA 5 4601     347 4948
12 Conservator S IA 3 4379     347 4726
13 Conservator S I 3 4038   1040 347 5425
14 Restaurator M IA 5 3310     347 3657
15 Gestionar custode M IA 5 3310     347 3657
16 Muncitor calif. M I 4 3157     347 3504
17 Muncitor calif. G I 5 3236     347 3583
18 Paznic M,G I 5 2884     347 3231Berlajstrom 2019 szeptember