ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Papír- és könyvrestaurálás    
A szaktevékenység 1985 után kezdődött, amikor a híres csíksomlyói Ferences kolostor refektóriumának falában értékes, de tönkrement könyvleletre bukkantak. A feltárt ősnyomtatványok konzerválása, restaurálása azóta folyamatos. Jelenleg múzeumunkban működik Románia egyik legkorszerűbben felszerelt papír- és könyvrestaurátor műhelye.
Egyházi- és képzőművészeti tárgyak restaurálása   
A Csíki Székely Múzeum gyűjteményében 16-20. századi értékes festett táblaképek, polikróm faszobrok, feszületek, ikonok, stb. találhatóak. E nagyértékű anyag restaurálása nemes és felelősségteljes feladat. Bármely beavatkozás, amely a károsodott, tönkrement állapotba került tárgyak megmentését szolgálja, a műtárgy jobb érthetőségének, esztétikai élményének érdekében történik. Ilyen restaurátori műveletek: a fertőtlenítés, szilárdítás, a pergő festékréteg megkötése, a fa- és a festékréteg hiányainak kiegészítése, retusálás, stb. Ezeket a beavatkozásokat alapos dokumentálás és mikroszkópos vizsgálatok előzik meg.
Fémrestaurálás   
Az 1980-as évek végéig a Csíki Székely Múzeum gyűjteményének tárgyain főleg tisztítási és konzerválási feladatokat végeztek. A múzeumon kívül már voltak olyan törekvések amelyeket a restaurálás, műtárgyvédelem előzményének tekinthetünk: általában mesteremberek vagy a tárgyak ügyes kezű tulajdonosai végezték, több-kevesebb sikerrel. Múzeumunkban a korszerű restaurálási tevékenység 1988-ban, hivatásos restaurátorokkal indult el. A fegyverek és különbözőn fémtárgyak mellett az utóbbi években elkezdődött a schwarzwaldi (paraszt) faliórák restaurálása is.Néprajzi és régészeti tárgyak restaurálása   
A műhely a nyolcvanas évek közepétől működik, első feladata, a korábbi ásatások leletanyagának restaurálása volt: bronz és vas sarkantyúk, fibulák, kerámiából készült római kori gyümölcsöstál, bronzkori gabonatároló edény. A kilencvenes években tevékenységünk hangsúlyosan a néprajz irányába tolódott el, 1995-ben megrendeztük a "Néprajzi vastárgyak restaurálása" című kiállítást. Az utóbbi években végzett fontosabb munkák közül kiemelnénk a gyergyószentmiklósi múzeum tulajdonában levő kovácsműhely vastárgyainak tisztítását, polgári kályhacsempék restaurálását, valamint egy kora-bronzkori csontváz restaurálását.
Farestaurálás   
A Fekete Sas Gyógyszertár officina bútorzatának restaurálása

Csíkszereda első, bizonyíthatóan működő polgári gyógyszertárát létezésének 106 esztendeje (1843−1949) alatt, illetve hozzá köthető tárgyait és személyeit tágabb értelembe vett létezése alatt (1837−2014) rengeteg viszontagság érte, a 20. századiakról vannak bővebb információink. Kiemelnénk a két világháborúból az 1916-os román betörést és az 1944-es szovjet bevonulást, az 1949-es államosítást, az 1963-as elköltöztetést, az utolsó épület 1984-es lebontását. Ezek és az ehhez hasonló, a gyógyszertár tágabb értelemben vett életében törést okozó események minden tragikumuk mellett hozzájárultak ahhoz is, hogy az a kevés, ami maradt, őrzői számára még inkább menekítendő és őrizendő legyen.
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by