ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Benedek Éva, papírrestaurátor   
 • A kőhalmi Szent Anna Római katolikus templom gombiratának restaurálása. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006, Társadam- és Humántudományok. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007, p. 435–444.
 • Benedek Éva – Bíró Emese – Barabás Kisanna: Elnéptelenedő egyházközségekből összegyűjtött könyv és levéltári anyag állománymegörző munkálatai a marosvásárhelyi római katolikus Keresztelő Szent János Plébánián. Isis. Erdélyi Magyar Restaurátor füzetek 6. Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, 2007, p. 40–45.  
Botár István, régész   
 • Csík a X–IVX. Században. In: Csíki olvasókönyv. Csíkszereda, 31–51.
 • Kövek, falak, templomok. Régészeti kutatások Csík középkori templomaiban (2002–2007) Pallas-Akadémia Kiadóhivatal – Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda.
 • A csíkmenasági templom 2007. évi régészeti kutatása In: Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Örökségvédelmi Konferencia Budapest (ELTE, 2008.) Budapest, 2009. 62–67.
Darvas Lóránt, régész   
 • Egy magyarországi és egy erdélyi gyapjas mamut korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján. (társszerzők: Albert Csilla, Salamon Szidónia, Kovács János, Salamon Rozália, Albert Beáta, Csapóné Kiss Zsuzsanna, Csapó János) A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007, 359–372.
 • Csíki lovagalakos kályhacsempék. RODOSZ Tanulmányok 2002. Társadalom- és humántudományok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2003, 263–271.
Gyarmati Zsolt, történész   
 • Könyv
  • Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán, Komp-press, Kolozsvár, 2005
 • Tanulmányok
  • A két világháború közti kolozsvári művelődés főbb jellemzői. In:  Istoria astăzi. Cluj, iunie 1996, nr. 42.  (Buletin informativ al Asociaţiei Istoricilor din Transilvania şi Banat).
  • A "békés" Kolozsvár, 1914–1918.  Előretolt Helyőrség. Kolozsvár 1998/1
Kelemen Imola, archaeozoológus   
Tanulmánykötet

2008
 • Gogâltan, Florin; Apai Emese; Kelemen Imola, Leben mit den Toten. Ein Altereisenzeitlichen Grab von Vlaha, Kr. Cluj, IN Sîrbu, Valeriu; Vaida, Dan Lucian (Eds.), Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in the Central and South-Eastern Europe, Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology, p. 109–124.
Kósa Béla, művészettörténész   
Tanulmánykötet

2002
 • Vizitációs jegyzőkönyvek átírása.
 • Kovács András – Kovács Zsolt (szerk.), Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727 – 1737. Kolozsvár, 2002.
Mara Zsuzsanna, festőrestaurátor   
 • A 18. századi fülkés barokk szobor restaurálása. – Szent Anna tanítja a gyermek Máriát. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2005, Társadalom- és Humántudományok. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2006, 355 – 370.
 • Egy átalakított máriacelli Madonna-másolat. Legenda, hagyomány, feltételezések és restaurálás. A Csíki Székely Múzeum Évkönyve 2006, Társadalom- és Humántudományok. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 2007, 445 – 459.
Muckenhaupt Erzsébet, művelődéstörténész   
 • Cărţi aldine pe teritoriul judeţului Harghita (Aldinák Hargita megyei gyűjteményekben). Acta Hargitensia. 1980/1.
 • Contribuţii privind activitatea tipografiei din Şumuleu-Ciuc, judeţul Harghita, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea-începutul secolului al XVIII-lea. (Adalékok  a csíksomlyói nyomda XVII. sz. végi-XVIII. sz. eleji történetéhez). In: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Vol. 1. Rîmnicu Vîlcea, 1980
Nagy István, fémrestaurátor   
 • Egy 19. század eleji keletipuska restaurálása. ACTA 1996, T3 Kiadó Sepsiszentgyörgy, 1997, 251-268
 • Egy 19. század eleji keleti puska restaurálása. Műtárgyvédelem. 24. szám. Nemzeti Múzeum, Budapest, 1995, 63-69.
Salló Szilárd, néprajzkutató   
 • Egy naskalati esztena eszköztárának vizsgálata. Erdélyi Múzeum. LXXVII. kötet, 4. füzet, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012, Kolozsvár
 • Rontók, jósok és gyógyítók a Gyimesekben. In. Keszeg Vilmos, Szikszai Mária (sor. szerk.): Rontók, gyógyítók, áldozatok. Emberek és kontextusok 8. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2012, 179-264.
Szabó András, designer   
 • Repertoriul de documente privind biografia maestrului emerit NAGY IMRE érdemes művész életrajzi vonatkozású dokumentumainak repertóriuma. Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda, 1993.
 • CSÍKZSÖGÖD - Nagy Imre képtár. Infopress. 1995.
Szőcs János, történész    
 • Adatok, adatok ... A Hét. 1980. V. 23. Király Istvánnal közösen írt, a Hargita megye (Judetul Harghita) monográfiája történeti részéről megfogalmazott kritikai megjegyzések. Rövidített változatban, megváltoztatott címmel közölt írás.
 • Adatok a gyimesvölgyi parasztmozgalmak történetéhez. Acta Hargitensia. 1980.
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by